Dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury dla Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie

Logo MKiDN

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

Do końca czerwca 2015 r. instytucje kultury, stowarzyszenia, fundacje, jednostki samorządu terytorialnego, szkoły, podmioty prowadzące działalność gospodarczą mogły ubiegać się w Narodowym Centrum Kultury o wsparcie finansowe na realizację zadań służących ułatwieniu dostępu do kultury, skierowanych do szerokiego grona odbiorców i sprzyjających integracji społecznej w ramach programu Kultura Dostępna.
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie chcąc przyczynić się do niwelowania barier w dostępie do kultury, szczególnie mieszkańców Gminy Sosnówka postanowiło przygotować projekt pt. „Rozszerzenie oferty edukacyjno – kulturalnej Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie”, którego celem jest ułatwienie dostępu mieszkańcom Gminy Sosnówka oraz gmin ościennych, a także wychowankom Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Komarnie do dziedzictwa narodowego związanego z twórczością i życiem Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Decyzją Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, złożony w Narodowym Centrum Kultury wniosek znalazł się na liście pozywanie ocenionych. W ramach projektu przewidziano szereg, bezpłatnych dla uczestników działań pośród których są min. wyjazd dla mieszkańców Gminy Sosnówka do teatru im. Juliusza Osterwy w Lublinie, wyjazd dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sosnówce i uczniów Publicznego Gimnazjum w Sosnówce do Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej, prezentację sztuk teatralnych w muzeum w wykonaniu Teatru Pokoleń z Siennicy Różanej i teatru Perły Życia z Kodnia, warsztaty malarskie dla uczniów Publicznego Gimnazju
m w Sosnówce, udostępnienie ekspozycji muzealnej i zorganizowanie ognisk dla uczniów Szkoły Podstawowej w Sosnówce oraz wychowanków Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo Wychowawczych w Komarnie, opracowanie nowej gry edukacyjnej pt. „W parku u Kraszewskich” oraz opracowanie graficzne gier będących już w ofercie Muzeum, wydanie folderu oraz nagranie filmu promującego nową ofertę kulturalno – edukacyjną Muzeum.
Całkowity koszt realizacji projektu wyniesie 19405,00 zł natomiast z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie otrzyma kwotę 12000,00 zł.
Informacja o terminach realizowanych działań, w najbliższym czasie zostanie zamieszczona na stronie internetowej Muzeum.

20150217_KulturaDostepna-720x380

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.