Kobiety Kraszewskiego

Rok Kraszewskiego 28 lipca 1812 – 28 lipca 2012.

Dwusetna rocznica urodzin Józefa Ignacego Kraszewskiego.

Pięćdziesiąta rocznica otwarcia Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.

Wielkie te rocznice Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie uczci wystawą „Kobiety Kraszewskiego – portret literacki i nie tylko”, która realizowana jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Otwarta zostanie 28 lipca, prezentowana będzie do 31 października.

Wystawa przypomina, iż Kraszewski, ceniony i znany przede wszystkim jako pisarz historyczny, więcej napisał powieści o czasach sobie współczesnych i ma ogromne zasługi w analizowaniu skomplikowanych problemów wieku dziewiętnastego. W jego dziełach odnajdziemy problemy obyczajowe, społeczne, polityczne i gospodarcze. Większość tych zagadnień podjęła potem powieść pozytywistyczna.

Ma pisarz ogromne zasługi i swoje bardzo ważne miejsce w przedstawianiu problematyki kobiecej. Uchodzi on za twórcę, w którego dziełach odnajdziemy najpełniejszy obraz kobiety w naszej literaturze XIX wieku – od obrazów roli kobiety w społeczności, w rodzinie, po przeżycia i dylematy, przed którymi stawia panie los. Obrazów bardzo wnikliwie i wszechstronnie wszelkie kobiece wcielenia analizujących. Od tradycyjnych strażniczek domowego miru, starych obyczajów i tradycji – w tym tradycji narodowych do kobiet poszukujących nowego, własnego miejsca w świecie, łamiących zastane schematy i wzorce. Cechowała pisarza umiejętność przedstawiania świata z kobiecego punktu widzenia – i to zapewne także legło u podstaw ogromnej popularności Kraszewskiego wśród czytelniczek. Swój sukces czytelniczy zawdzięczał pisarz właśnie kobiecemu odbiorcy.

Niezwykle bogate i intensywne były także kontakty pisarza z paniami obecnymi w kulturze epoki. Eliza Orzeszkowa, Maria Konopnicka, Maria Ilnicka, Zofia Lenartowiczowi, Aleksandra Koniuszkowa, aktorki, śpiewaczki spotkamy wśród jego korespondentek. Wystawa przynosi też informacje o prywatnych i rodzinnych związkach z kobietami. Od dwu babek z Romanowa, które go tu wychowały i niejako nadały kierunek jego życiu – po wnuczkę Stanisławę Marię Strzemboszowi, malarkę z kręgów Olgi Boznańskiej i „muzę Starej baśni” Jadwigę Kuleszankę.

Wystawa zorganizowana została ze zbiorów Biblioteki IBL PAN w Warszawie, Biblioteki Jagiellońskiej w Krakowie, Biblioteki Narodowej w Warszawie, Biblioteki naukowej PAU i PAN w Krakowie, Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, prywatnej kolekcji Jeremiasza Rościszowskiego z Warszawy oraz ze zbiorów własnych Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie.

 

W muzeum romanowskim Rok Kraszewskiego rozpoczyna się wystawą poświęconą kobietom i obchody trwać będą w II półroczu – prowadzony jest bowiem jednocześnie we dworze i w całym zespole dworskim olbrzymi remont, obejmujący między innymi budowę nowego parkingu, ogrodzenie terenu oraz prace przy dachu dworu – przede wszystkim wymianę blachy na gont, uporządkowanie lukarn i kominów oraz odtworzenie platformy obserwacyjnej na kalenicy – świadectwa astronomicznych pasji mieszkańców tego domu. Projekt „Restauracja zespołu dworsko-parkowego w Romanowie będącego siedzibą Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego” realizowany jest w funduszy unijnych, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013. Na swoje dwusetne urodziny otrzymuje dzięki temu wielki pisarz prezent – od Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie, Starostwa Powiatowego w Białej Podlaskiej i od pracowników swego muzeum wielki prezent w postaci odremontowanego ukochanego domu dziadków, któremu przywrócono jego niepowtarzalne piękno i cechy wyróżniające go spośród innych dworów.

Poprzednia wystawa – „Portrety światłem malowane”.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.