Muzeum w Romanowie z dofinansowaniem z RPO WL na lata 2014-2020.

21 lipca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego dyrektor muzeum w Romanowie – Krzysztof Bruczuk oraz główna księgowa – Grażyna Wojciechowska podpisali umowę na dofinansowanie projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, który otrzymał dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
Całkowita wartość projektu wynosi 699961,40 zł, a wartość dofinansowania 559969,12 zł.
W ramach projektu zrealizowane zostaną następujące zadania: malowanie elewacji z reperacją tynków, wykonanie izolacji ścian, remont pomieszczenia biblioteki i wyposażenie jej w regały, montaż witacza, remont pomieszczenia piwnicy, modernizacja strony internetowej, zakup palmptopów oraz organizacja jubileuszu 55- lecia powstania muzeum.
Projekt realizowany będzie w latach 2017-2018.

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.