Ekspozycja stała


Ekspozycja stała prezentuje dzieje życia i twórczości Józefa Ignacego Kraszewskiego. Pokazuje wszechstronnie autora „Starej baśni”, z uwzględnieniem jego dokonań w dziedzinie nie tylko literatury, ale także zainteresowań muzyką, malarstwem, historią, archeologią, kolekcjonerstwem.

Od kilkunastu lat odtwarzane są także wnętrza dworskie. Niestety nie zachowały się meble ze dworu w Romanowie. Część ostatni właściciele zabrali ze sobą, wyjeżdżając stąd w 1938 roku, część spłonęła w czasie II wojny światowej. Ekspozycja jest więc tylko próbą odtworzenia domu średniozamożnej rodziny ziemiańskiej Malskich i Kraszewskich.