Konkurs czytelniczy

REGULAMIN XXXVI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „ J. I. Kraszewski – jego życie i dzieło”

REGULAMIN XXXV WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „ J. I. Kraszewski – jego życie i dzieło”

REGULAMIN XXXIX WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „Józef Ignacy Kraszewski — jego życie i dzieło"

REGULAMIN XLI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „Józef Ignacy Kraszewski — jego życie i dzieło"  - 2022 rok

REGULAMIN XLI WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU CZYTELNICZEGO „Józef Ignacy Kraszewski — jego życie i dzieło"  - 2023 rok

Oświadczenie RODO rodzica / opiekuna prawnego

Oświadczenie RODO osoby pełnoletniej