Przetarg nieograniczony – „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

Zał. nr 2 do SIWZ – oświadczenie – przesłanki wykluczenia

Zał. nr 3 do SIWZ -oświadczenie – warunki udziału

Zał. nr 4 do SIWZ – wzór zobowiązania

Zał. nr 5 do SIWZ – grupa kapitałowa

Zał. nr 6 do SIWZ – wykaz robót budowlanych

Zał. nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ – projekt umowy

Zał. nr 9 do SIWZ – wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 10 do SIWZ – przedmiar robót 1

Zał. nr 11 do SIWZ – przedmiar robót 2

Zał. nr 12 do SIWZ – przedmiar robót 3

Zał. nr 13 do SIWZ – przedmiar robót 4

Zał. nr 14 do SIWZ – przedmiar robót 5

Zał. nr 15 do SIWZ – przedmiar robót 6

Zał. nr 16 do SIWZ – projekt 1 (strona tytułowa)

Zał. nr 17 do SIWZ – projekt 1 (zawartość opracowania)

Zał. nr 18 do SIWZ – projekt 1 (opis techniczny)

Zał. nr 19 do SIWZ – projekt 1 (serwis zdjęciowy)

Zał. nr 20 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 01)

Zał. nr 21 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 02)

Zał. nr 22 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 03)

Zał. nr 23 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 04)

Zał. nr 24 do SIWZ – projekt 1 (drzwi projektowane 05)

Zał. nr 25 do SIWZ – projekt 1 (elewacja południowa)

Zał. nr 26 do SIWZ – projekt 1 (elewacja północna)

Zał. nr 27 do SIWZ – projekt 1 (elewacja zachodnia)

Zał. nr 28 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut parteru)

Zał. nr 29 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut piwnic)

Zał. nr 30 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-rzut poddasza)

Zał. nr 31 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja południowa)

Zał. nr 32 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja północna)

Zał. nr 33 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja wschodnia)

Zał. nr 34 do SIWZ – projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja zachodnia)

Zał. nr 35 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – inwentaryzacja)

Zał. nr 36 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – przekroje)

Zał. nr 37 do SIWZ – projekt 1 (schody zewnętrzne południowe – widoki)

Zał. nr 38 do SIWZ – projekt 1 (szkic sytuacyjny)

Zał. nr 39 do SIWZ – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1

Zał. nr 40 do SIWZ – projekt 2 (opis techniczny)

Zał. nr 41 do SIWZ – projekt 2 (inwentaryzacja – rzut piwnicy)

Zał. nr 42 do SIWZ – projekt 2 (inwentaryzacja – przekroje poprzeczne)

Zał. nr 43 do SIWZ – projekt 2 (architektura – rzut piwnic)

Zał. nr 44 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekroje poprzeczne)

Zał. nr 45 do SIWZ – projekt 2 (architektura – zestawienie stolarki okiennej)

Zał. nr 46 do SIWZ – projekt 2 (architektura – zestawienie stolarki drzwiowej)

Zał. nr 47 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój dojście do budynku)

Zał. nr 48 do SIWZ – projekt 2 (architektura – uszczelnienie dylatacji opaski)

Zał. nr 49 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój opaska odwadniająca)

Zał. nr 50 do SIWZ – projekt 2 (architektura – przekrój dojście do budynku)

Zał. nr 51 do SIWZ – ekspertyza mykologiczna

Zał. nr 52 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. nr 53 do SIWZ – Projekt 3 (b. elektryczna)

Zał. nr 54 do SIWZ – architektura – rzut piwnic (b. elektryczna)

Zał. nr 55 do SIWZ – schemat rozdzielni TR

Zał. nr 56 do SIWZ – schemat zasilania

Zał. nr 57 do SIWZ – widok rozdzielni TR

Zał. nr 58 do SIWZ – Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (b. elektryczna)

Pytania i odpowiedzi do SWIZ:

pytania i odpowiedzi do SIWZ

Pytania i odpowiedzi do SWIZ 2:

pytania i odpowiedzi do SIWZ 2

Pytania i odpowiedzi do SWIZ 3:

pytania i odpowiedzi do SIWZ 3

Informacja z sesji otwarcia ofert

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.