Rada Muzeum

W dniu 15 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Rady Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, w którym udział wzięli: Prof. dr hab. Krzysztof Stepnik – Przewodniczący Rady Muzeum, Małgorzata Nikolska – Wiceprzewodnicząca Rady Muzeum, Barbara Chwesiuk, Maria Wiecek, Krzysztof Bruczuk – dyrektor muzeum, Dorota Demianiuk- sekretarz Rady Muzeum.

Rada pozytywnie oceniła działalność muzeum w 2017 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2017 r. Również pozytywnie został zaopiniowany plan pracy muzeum na 2018 rok. Członkowie Rady Muzeum zostali zapoznani z planem finansowym jednostki na rok 2018. Dyrektor muzeum przedstawił stan realizacji projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne oraz zakres rzeczowy projektu pn. „Konserwacja architektury sakralnej i świeckiej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie” zaplanowanego do realizacji w roku 2018 Radę zapoznano także z zakresem złożonego do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego projektu dotyczącego odtworzenia oficyny Kraszewskich.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.