Rozstrzygnięcie konkursu krzyżówkowego

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, informuje, iż w dniu 30 sierpnia 2017 roku komisja w składzie:  Krzysztof Bruczuk – Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Dorota Demianiuk – Kierownik administracyjny oraz Jadwiga Mazuruk – przewodnik w drodze losowania wyłoniła zwycięzców konkursu krzyżówkowego.

Spośród osób, które w terminie do 16 sierpnia 2017 roku przesłały e-mailem na adres: muzeum_kraszewskiego@op.pl hasło będące rozwiązaniem krzyżówki wylosowano trzy osoby, które zostały uznane za zwycięzców konkursu są nimi:

Anna Chwedoruk z Nowego Pawłowa, Anna Krawczyk z Zabłocia oraz Anna Ostapiuk z Żerocina.

Zwycięzcy  otrzymują  nagrody  książkowe  oraz  prawo  bezpłatnego  zwiedzania  Muzeum  Józefa  Ignacego  Kraszewskiego  w  Romanowie   wraz z przewodnikiem dla siebie oraz 4 osób towarzyszących.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie a zwycięzcom składamy ogromne gratulacje.

Nagrody książkowe zakupiono w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.