OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO

MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE

Dyrektor Muzeum  Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka NIP: 539-117-63-25 ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego -  służbowego samochodu osobowego marki VOLKSWGEN TRANSPORTET T5

Marka/typ                                 

TRANSPORTET T5

Typ nadwozia

minivan

Rodzaj paliwa

diesel

Pojemność silnika w cm3

1896/77 kW

Rok produkcji

2005

Skrzynia biegów

manualna

Kolor karoserii

czerwony

Przebieg w km

220000

Nr identyfikacyjny VIN

WV2ZZZ7HZ6X015559

Nr rejestracyjny

LBI55JL

Dowód rejestracyjny seria/numer

 0993464

Badania techniczne ważne do

30.06.2022

Polisa OC ważna do

7.11.2022

Silnik

wymieniony

Komplet kół

zimowy i letni

 

Cena wywoławcza: 15000 zł.

Miejsce i termin w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka codziennie (oprócz sobót i niedziel) w terminie od dnia opublikowania ogłoszenia do dnia otwarcia ofert w godz.   8:30 – 15:30, po uprzednim skontaktowaniu się z kierownikiem administracyjnym muzeum – Dorota Demianiuk

e-mail:  muzeum_kraszewskiego@op.pl lub

pod numerem telefonu: 833793014.

Warunki udziału w przetargu:

Warunkiem udziału w przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej, tj. 1500 zł. Wadium należy wpłacić przelewem na konto muzeum:

Bank Spółdzielczy w Chełmie

92 80550006 0200 1049 2002 0001

Termin i tryb złożenia oferty:

Oferty pisemne (według załączonego wzoru – załącznik nr 1) wraz z kopią dowodu wpłaty wadium należy składać w siedzibie Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Przetarg Volkswgen Transportet T5 nie otwierać”, w terminie do dnia 4 marca 2022 r. do godz.15:00. codziennie (oprócz sobót i niedziel) w terminie od dnia opublikowania ogłoszenia do dnia otwarcia ofert w godz.   8:30 – 15:30

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu komisji przetargowej w Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w dniu 7 marca 2022 r. o godz. 10:00.

Ogłoszenie

Załacznik nr 1