Zaproszenie do złożenia ofery cenowej

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu, wyposażenia oraz mebli do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie.
Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe.
Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczoną osobiście na dołączonym do pisma formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz z wyceną przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3) na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2015 r. do godz. 16:00.
O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum_kraszewskiego.pl .

Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t Dz.U. z 2013.907 z późn. zm.).

Z poważaniem
Krzysztof Bruczuk
Dyrektor Muzeum
Józefa Ignacego Kraszewskiego
w Romanowie

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż mebli bibliotecznych

Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu zapewniającego właściwe warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych

Zapytanie ofertowe na zakup mebli

Logo MKiDNDofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.