Jubileusz 55 – lecia powstania muzeum w Romanowie.

Dnia 28 lipca br. odbyły się obchody 55 – lecia powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Na program uroczystości złożyły się: msza św. celebrowana przez ks. Marka Kujdę w kaplicy w Romanowie w intencji zmarłych z rodziny Kraszewskich, Rościszewskich oraz pracowników muzeum; wykład Pani Profesor Ewy Ihnatowicz jako wstęp do wernisażu wystawy „Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego” oraz koncert muzyczny „W salonie u Kraszewskiego”. Współgospodarzem uroczystości były władze powiatu bialskiego reprezentowane przez Janusza Skólimowskiego – wicestarostę bialskiego, Mariusza Kostkę – wiceprzewodniczacego rady, Arkadiusza Misztala – członka zarządu powiatu oraz radnych powiatu: Marzennę Andrzejuk, Łukasza Jaszczuka oraz Ryszarda Bosia. Swoją obecnością obchody zaszczycili: Jan Emeryk Rościszewski – praprawnuk Kajetana Kraszewskiego, brata pisarza, wiceprezes zarządu Banku Polskiego PKO, Mieczysław Król- również wiceprezes zarządu Banku Polskiego PKO, prof. Feliks Czyżewski, Małgorzata Bogusz – z-ca dyrektora biura organizacji, kadr i budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Czyżak – dyrektor departamentu wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego, Artur Sępoch – dyrektor WOK w Lublinie, Ewa Koziara – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Jacek Danieluk – burmistrz Terespola, Piotr Dragan- wójt gminy Wisznice, Jacek Szewczuk – wójt gminy Rokitno oraz Ewa Nuszczyk – przewodnicząca rady gminy Wisznice. Romanowskie muzeum gościło także Teresę Czech – synową pierwszego dyrektora muzeum Wacława Czecha, byłych dyrektorów placówki – Marię Mironowicz – Panek i Annę Czobodzińską – Przybysławską, Annę Oleszek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lubline, dyrektorów szkół współpracujacych z muzeum, delegację z muzeum Niemcewicza w Skokach na Białorusi, muzealników, dyrektorów gminnych instytucji kultury, bibliotek, członków rady muzeum, Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Romanowie oraz liczne grono przyjaciół placówki.
Jubileusz był okazją do wręczenia dla pracowników muzeum dyplomów Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz odznaczeń powiatowych. Dyplomem ministra uhonorowani zostali Jadwiga Mazuruk oraz Dominik Litwiniuk, a medale „ Zasłużony dla powiatu bialskiego” otrzymali Dorota Demianiuk, Grażyna Wojciechowska oraz Dominik Litwiniuk. Liczne grono osób zasłużonych dla rozwoju muzeum uhonorowano okolicznościowym medalem wybitym z okazji jubuleuszu oraz podziękowaniami za wsparcie finansowe.
Jubileuszowe życzenia skierowane do dyrektora muzeum i jego pracowników przekazali przedstawiciel władz powiatu i przybyli goście. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali również: Adam Abramowicz – poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek województwa lubelskiego, Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkie Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Dariusz Stefaniuk – prezydent Białej Podlaskiej, Anna Filc – Lazor – dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Maria Mironowicz – Panek oraz Mariola Kuć – dyrektor GOiKS w Hannie.
Podczas uroczystości nie zabrakło również okolicznościowego tortu.
Organizacja obchodów zrealizowana została w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r.
W ramach projektu wybity został okolicznościowy medal pamiątkowy, zakupiono gadżety reklamowe, sfinansowano także zakup okolicznościowych grawertonów, wykład oraz koncert muzyczny.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.