Jubileusz 55 – lecia powstania muzeum w Romanowie.

Dnia 28 lipca br. odbyły się obchody 55 – lecia powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Na program uroczystości złożyły się: msza św. celebrowana przez ks. Marka Kujdę w kaplicy w Romanowie w intencji zmarłych z rodziny Kraszewskich, Rościszewskich oraz pracowników muzeum; wykład Pani Profesor Ewy Ihnatowicz jako wstęp do wernisażu wystawy „Kartki z podróży Józefa Ignacego Kraszewskiego” oraz koncert muzyczny „W salonie u Kraszewskiego”. Współgospodarzem uroczystości były władze powiatu bialskiego reprezentowane przez Janusza Skólimowskiego – wicestarostę bialskiego, Mariusza Kostkę – wiceprzewodniczacego rady, Arkadiusza Misztala – członka zarządu powiatu oraz radnych powiatu: Marzennę Andrzejuk, Łukasza Jaszczuka oraz Ryszarda Bosia. Swoją obecnością obchody zaszczycili: Jan Emeryk Rościszewski – praprawnuk Kajetana Kraszewskiego, brata pisarza, wiceprezes zarządu Banku Polskiego PKO, Mieczysław Król- również wiceprezes zarządu Banku Polskiego PKO, prof. Feliks Czyżewski, Małgorzata Bogusz – z-ca dyrektora biura organizacji, kadr i budżetu Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego, Marcin Czyżak – dyrektor departamentu wdrażania EFRR Urzędu Marszałkowskiego, Artur Sępoch – dyrektor WOK w Lublinie, Ewa Koziara – dyrektor Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Jacek Danieluk – burmistrz Terespola, Piotr Dragan- wójt gminy Wisznice, Jacek Szewczuk – wójt gminy Rokitno oraz Ewa Nuszczyk – przewodnicząca rady gminy Wisznice. Romanowskie muzeum gościło także Teresę Czech – synową pierwszego dyrektora muzeum Wacława Czecha, byłych dyrektorów placówki – Marię Mironowicz – Panek i Annę Czobodzińską – Przybysławską, Annę Oleszek z Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lubline, dyrektorów szkół współpracujacych z muzeum, delegację z muzeum Niemcewicza w Skokach na Białorusi, muzealników, dyrektorów gminnych instytucji kultury, bibliotek, członków rady muzeum, Stowarzyszenia Przyjaciół Muzeum w Romanowie oraz liczne grono przyjaciół placówki.
Jubileusz był okazją do wręczenia dla pracowników muzeum dyplomów Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego oraz odznaczeń powiatowych. Dyplomem ministra uhonorowani zostali Jadwiga Mazuruk oraz Dominik Litwiniuk, a medale „ Zasłużony dla powiatu bialskiego” otrzymali Dorota Demianiuk, Grażyna Wojciechowska oraz Dominik Litwiniuk. Liczne grono osób zasłużonych dla rozwoju muzeum uhonorowano okolicznościowym medalem wybitym z okazji jubileuszu oraz podziękowaniami za wsparcie finansowe.
Jubileuszowe życzenia skierowane do dyrektora muzeum i jego pracowników przekazali przedstawiciel władz powiatu i przybyli goście. Okolicznościowe listy gratulacyjne przekazali również: Adam Abramowicz – poseł na Sejm RP, Krzysztof Grabczuk – wicemarszałek województwa lubelskiego, Robert Gmitruczuk – wicewojewoda lubelski, Tadeusz Sławecki – dyrektor Wojewódzkie Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego w Lublinie, Dariusz Stefaniuk – prezydent Białej Podlaskiej, Anna Filc – Lazor – dyrektor Muzeum Zamoyskich w Kozłówce, Maria Mironowicz – Panek oraz Mariola Kuć – dyrektor GOKiS w Hannie.
Podczas uroczystości nie zabrakło również okolicznościowego tortu.
Organizacja obchodów zrealizowana została w ramach projektu pn. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne w ramach umowy nr RPLU.07.01.00-06-0068/16-00 z dnia 21.07.2017 r.
W ramach projektu wybity został okolicznościowy medal pamiątkowy, zakupiono gadżety reklamowe, sfinansowano także zakup okolicznościowych grawertonów, wykład oraz koncert muzyczny.

Wsparcie finansowe na organizacje obchodów Jubileuszu 55- lecia powstania Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie udzielone zostało również przez PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.