Rozstrzygnięcie konkursu na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”

Romanów, dn. 12.07.2016 r.

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie informuje, iż w dniu 27 czerwca 2016 roku odbyło się otwarcie ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie konkursu na wybór partnera do opracowania i realizacji projektu pt. „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie” przewidzianego do złożenia w konkursie, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś Priorytetowa 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
Po analizie ofert, dokonano wyboru oferty nr 1 złożonej przez Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie jako najkorzystniejszej.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.