fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zamówienia publiczne

2015-07-16
Sprostowanie do zapytania ofertowego Nr 02/P/2015
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza potencjalnych wykonawców składających oferty do zapoznania się z treścią sprostowania zapytania ofertowego Nr 02/P/2015 na dostawę wyposażenia do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert w odpowiedzi na zapytanie ofertowe 02/P/2015 został przesunięty do dnia 22.07.2015 r. Sprostowanie zapytania ofertowego dotyczącego wyposażenia do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego
Czytaj więcej
2015-07-07
Sprostowanie wraz z uszczegółowieniem do zapytania ofertowego Nr 01/P/2015
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza potencjalnych wykonawców składających oferty do zapoznania się z treścią sprostowania wraz z uszczegółowieniem zapytania ofertowego Nr 01/P/2015 na wykonanie i montaż mebli bibliotecznych do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Sprostowanie Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj więcej
2015-07-03
Zaproszenie do złożenia ofery cenowej
Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie w związku z realizacją projektu pt. „Zakup wyposażenia biblioteki, sali edukacyjno – wystawienniczej i obserwatorium w Muzeum J. I. Kraszewskiego w Romanowie”, współfinansowanego z programu Rozwój infrastruktury kultury, priorytet Infrastruktura kultury ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa, nr umowy 04540/15/DEK z dnia 30.04.2015 r. zaprasza do złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu, wyposażenia oraz mebli do Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie. Szczegółowy opis warunków zamówienia zawiera zapytanie ofertowe. Ofertę cenową należy przesłać za pośrednictwem: poczty, kuriera lub też dostarczoną osobiście na dołączonym do pisma formularzu ofertowym (załącznik nr 2) wraz z wyceną przedmiotu zamówienia ( załącznik nr 3) na adres: Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.07.2015 r. do godz. 16:00. O wyniku postępowania wyłoniony realizator dostawy zostanie powiadomiony za pośrednictwem strony internetowej www.muzeum_kraszewskiego.pl . Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (j.t Dz.U. z 2013.907 z późn. zm.). Z poważaniem Krzysztof Bruczuk Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż mebli bibliotecznych Zapytanie ofertowe na dostawę wyposażenia Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu zapewniającego właściwe warunki przechowywania zbiorów bibliotecznych Zapytanie ofertowe na zakup mebli Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Czytaj więcej
2013-04-10
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty w przetargu nieograniczonym na: Roboty budowlane obejmujące: „SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE”. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
Czytaj więcej
2013-02-28
Ogłoszenie o przetargu
Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie ogłasza przetarg nieograniczony na: Roboty budowlane obejmujące: "SYSTEM MONITORINGU WIZYJNEGO W MUZEUM J.I. KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE". Treść ogłoszenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Projekt budowlano-wykonawczy: System Monitoringu Wizyjnego Projekt budowlano-wykonawczy: Montaż urządzenia przekazywania alarmów z Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu po torze GSM. Przedmiar Robót
Czytaj więcej
Archiwum Zamówienia publiczne