fb
Kontynuuj Ta strona używa plików cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w "Polityce Cookies".

Zamówienia publiczne

Data opublikowania: 2019-03-05

Przetarg nieograniczony – „Renowacja zabytkowego dworu Kraszewskich w Romanowie”

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Zał. nr 1 do SIWZ - formularz ofertowy

Zał. nr 2 do SIWZ - oświadczenie - przesłanki wykluczenia

Zał. nr 3 do SIWZ -oświadczenie - warunki udziału

Zał. nr 4 do SIWZ - wzór zobowiązania

Zał. nr 5 do SIWZ - grupa kapitałowa

Zał. nr 6 do SIWZ - wykaz robót budowlanych

Zał. nr 7 do SIWZ - wykaz osób

Zał. nr 8 do SIWZ - projekt umowy

Zał. nr 9 do SIWZ - wzór karty gwarancyjnej

Zał. nr 10 do SIWZ - przedmiar 1

Zał. nr 11 do SIWZ - przedmiar 2

Zał. nr 12 do SIWZ - przedmiar 3

Zał. nr 13 do SIWZ - przedmiar 4

Zał. nr 14 do SIWZ - przedmiar 5

Zał. nr 15 do SIWZ - projekt 1 (strona tytułowa)

Zał. nr 16 do SIWZ - projekt 1 (zawartość opracowania)

Zał. nr 17 do SIWZ - projekt 1 (opis techniczny)

Zał. nr 18 do SIWZ - projekt 1 (serwis zdjęciowy)

Zał. nr 19 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 01)

Zał. nr 20 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 02)

Zał. nr 21 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 03)

Zał. nr 22 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 04)

Zał. nr 23 do SIWZ - projekt 1 (drzwi projektowane 05)

Zał. nr 24 do SIWZ - projekt 1 (elewacja południowa)

Zał. nr 25 do SIWZ - projekt 1 (elewacja północna)

Zał. nr 26 do SIWZ - projekt 1 (elewacja zachodnia)

Zał. nr 27 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut parteru)

Zał. nr 28 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut piwnic)

Zał. nr 29 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-rzut poddasza)

Zał. nr 30 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja południowa)

Zał. nr 31 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja północna)

Zał. nr 32 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja wschodnia)

Zał. nr 33 do SIWZ - projekt 1 (inwentaryzacja-elewcja zachodnia)

Zał. nr 34 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - inwentaryzacja)

Zał. nr 35 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - przekroje)

Zał. nr 36 do SIWZ - projekt 1 (schody zewnętrzne południowe - widoki)

Zał. nr 37 do SIWZ - projekt 1 (szkic sytuacyjny)

Zał. nr 38 do SIWZ - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 1

Zał. nr 39 do SIWZ - projekt 2 (opis techniczny)

Zał. nr 40 do SIWZ - projekt 2 (inwentaryzacja - rzut piwnicy)

Zał. nr 41 do SIWZ - projekt 2 (inwentaryzacja - przekroje poprzeczne)

Zał. nr 42 do SIWZ - projekt 2 (architektura - rzut piwnic)

Zał. nr 43 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekroje poprzeczne)

Zał. nr 44 do SIWZ - projekt 2 (architektura - zestawienie stolarki okiennej)

Zał. nr 45 do SIWZ - projekt 2 (architektura - zestawienie stolarki drzwiowej)

Zał. nr 46 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój dojście do budynku)

Zał. nr 47 do SIWZ - projekt 2 (architektura - uszczelnienie dylatacji opaski)

Zał. nr 48 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój opaska odwadniająca)

Zał. nr 49 do SIWZ - projekt 2 (architektura - przekrój dojście do budynku)

Zał. nr 50 do SIWZ - ekspertyza mykologiczna

Zał. nr 51 do SIWZ - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Zał. nr 52 do SIWZ - Protokół z inwentaryzacji, kosztorys powykonawczy

Informacja z sesji otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe Zamówienia publiczne
2024-02-06

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2024

Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605)  Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, informuje, że w 2024 roku nie planuje się udzielania  zamówień publicznych powyżej 30000 euro.
Czytaj więcej
2023-08-28

Sprostowanie do zapytania ofertowego nr 2/PROW/2023

  Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie ogłasza sprostowanie  do zapytania ofertowego nr 2/PROW/2023 na budowę i wyposażenie altany oraz dostawę i montaż lampy solarnej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres muzeum_kraszews
Czytaj więcej
2023-08-22

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie prac  na budowę i wyposażenie altany oraz montażu lampy solarnej na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres muzeum_kraszewskiego@op.pl, pocz
Czytaj więcej
2023-01-31

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2023

Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)  Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, informuje, że w 2023 roku nie planuje się udzielania  zamówień publicznych powyżej 30000 euro.
Czytaj więcej
2022-03-28

INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie  w związku z planowanym  przeprowadzeniem prac pielęgnacyjnych i redukcyjnych  w koronach drzew parkowych wraz z utylizacją powstałych odpadów przedstawia informację z sesji otwarcia ofert: Informacja z sesji otwarcia ofert
Czytaj więcej
2022-03-11

Zaproszenie do złożenia oferty cenowej

Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie prac na przeprowadzenie prac konserwacyjnych w drzewostanie na terenie zespołu dworsko – parkowego w Romanowie wpisanego do rejestru zabytków Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty e-mail na adres mu
Czytaj więcej
2022-02-16

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU PUBLICZNYM NA SPRZEDAŻ SAMOCHODU SŁUŻBOWEGO MUZEUM JÓZEFA IGNACEGO KRASZEWSKIEGO W ROMANOWIE Dyrektor Muzeum  Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, Romanów 25, 21-518 Sosnówka NIP: 539-117-63-25 ogłasza przetarg publiczny na sprzedaż składnika majątku ruchomego -  służbowego samo
Czytaj więcej
2022-01-31

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2022 Stosownie do art. 23 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129)  Dyrektor Muzeum Józefa Ignacego Kraszewskiego w Romanowie, informuje, że w 2022 roku nie planuje się udzielania  zamówień publicznych po
Czytaj więcej
2021-11-16

Sprostowanie do zapytania ofertowego 4/2021

Czytaj więcej
Więcej Zamówienia publiczne
najczęściej czytane